להזמנות 1-700-705950
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
אופק מערכות מיגון
קטלוג
  • רכזת אזעקה עורב

רכזת אזעקה עורב

פרטים:


רכזת עורב PW16
אפשרות חיבור של 16 אזורים
חייגן פנימי
זיכרון מערכת