להזמנות 1-700-705950
נגישות
  • ניווט מקלדת
  • צבעוניות חד-גוונית
  • צבעוניות הפוך
  • A-A-A
אופק מערכות מיגון
קטלוג
  • מתאם טלפוני לאינטרקום
  • מתאם טלפוני לאינטרקום

מתאם טלפוני לאינטרקום

פרטים:


מתאם טלפוני למערכת אינטרקום
חיבור האינטרקום למערכת הטלפוניה בבית
ופתיחת השער באמצעות הטלפון